Mieszko AD 2016

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2016 odbyła się 29 stycznia 2017 r. w Gościńcu „ZODIAC” w Rzuchowie.

Nominowani i laureaci w dziedzinach:

1. Kultura:

- Wolfgang Beracz
- Jan, Michał Stuchly
- Karolina Stanieczek
- Weronika Riemel
- Marek Mansz
- Jadwiga Wojnowska
- ks. Adrian Bombelek
- Joanna, Berenika Nitefor
- Joanna Kostka
- Małgorzata Drożdż
- Krzysztof Fulneczek
- Martyna Rejner

Laureatem został:
ks. Adrian Bombelek - dziekan, proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Raciborzu. Jest autorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Co roku inicjuje i przeprowadza świąteczny Orszak Trzech Króli. Wydarzenie to gromadzi ponad 5 000 osób nie tylko z dekanatu raciborskiego. W swej pracy duszpasterskiej kontynuuje organizację dorocznych Koncertów Kolęd Tradycyjnych i Pieśni Bożonarodzeniowych współautorstwa Elżbiety i Andrzeja Biskupów. Współorganizował również „koncert papieski” w związku z kanonizacją Jana Pawła II. Angażuje się w organizację cyklicznych przedsięwzięć: dożynek parafialnych, letnich festynów parafialnych, prowadzenie drogi krzyżowej ulicami Raciborza. Jest dekanatowym duszpasterzem motocyklistów regionu raciborskiego.

2. Społeczna:

- Jadwiga Przybyła
- Tomasz Kuryłowicz
- Teresa Okaj
- Stefania Pendziałek
- Zenon Stube
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia SPEKTRUM
- Stowarzyszenie „Promyczek Nadziei”
- Fundacja „Gniazdo”

Laureatem został:
Tomasz Kuryłowicz – laureat czynnie rozpowszechnia ideę wolontariatu na ziemi raciborskiej. Jest wieloletnim wolontariuszem akcji „Szlachetna Paczka” i angażuje się w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2013 r. otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Raciborza tytuł Wolontariusza Roku. Podejmuje wiele inicjatyw społecznych, m.in.: budowa placu zabaw, udziela się aktywnie w Fundacji Dr Clown.

3. Promocja:

- Wolfgang Beracz
- Browar Zamkowy Sp. z o.o.
- ks. Jan Rosiek

Laureatem został:
Browar Zamkowy Sp. z o.o. - historia ważenia piwa w Raciborzu jest bardzo długa. Pierwsze wzmianki o piwowarstwie w Raciborzu dotyczą już XIII wieku. Przez wieki wielokrotnie przezywał okresy rozwoju i upadku, zmieniał wyposażenie i właścicieli. Pod nazwą „Browar Zamkowy” jest znany od 2010 r. produkuje piwo według technologii opracowanej w XIX wieku przez piwowarów niemieckich. Fermentacja odbywa się w otwartych kadziach i leżakuje w  piwnicach w stałej temperaturze. „Piwo Raciborskie” produkowane w kilku odmianach smakowych wielokrotnie było nagradzane na festiwalach i konkursach produktów regionalnych w kraju.

4. Całokształt działalności:

- Wolfgang Beracz
- Zbigniew Woźniak
- Grażyna Drobek-Bukowska
- Piotr Rybka
- Wiesława Bochynek
- Brunon Stojer
- Zuzanna Tomaszewska
- Lucyna, Marek Rajczykowscy
- Alina Litewka-Kobyłka

Laureatem został:
Zbigniew Woźniak – jest właścicielem Pałacu w Wojnowicach i Prezesem Fundacji Pałac w Wojnowicach, wczoraj – dziś – jutro. Doprowadził do remontu i ponownej adaptacji zrujnowanego pałacu do celów kulturalnych i turystycznych. Przez swoją działalność prężnie promuje Ziemię Raciborską. W pałacowych wnętrzach zostało utworzone Muzeum dawnej wsi oraz Muzeum horroru. Przez swoje zaangażowanie w działalność charytatywną i ratowanie dziedzictwa narodowego został Kawalerem Orderu Świętego Stanisława III klasy, a w 2014 r. II klasy.

Nagrodę specjalną otrzymała:

Wiesława Bochynek –  jest wieloletnim pracownikiem Gminy Kornowac. Od dziesięciu lat jest dyrektorem GOK w Kornowacu. Zawsze angażowała się w działalność kulturalną, społeczną i zdrowotną. Swoją pracą motywuje innych do działania i rozwijania swoich pasji. Zawsze chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Należy do Lokalnej Grupy Działania „LYSKOR”. W swoich przedsięwzięcia nie ogranicza się do Gminy Kornowac, ale chętnie współpracuje z innymi ośrodkami w powiecie i za granicą, realizuje projekty międzynarodowe z gminami partnerskimi dla Gminy Kornowac. Cała poświęca się pracy dla ludzi. 

początek strony