Mieszko AD 2017

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2017 odbyła się 28 stycznia 2018 r. w Domu Kultury „STRZECHA” w Raciborzu.

Nominowani i laureaci w dziedzinach:

1. Kultura:

- Martyna Rejner
- Fundacja INTRO LIGHT
- Chór Mieszany „CANTATE” przy DFK w Pawłowie
- Grzegorz Tomasiak
- Młodzieżowy Zespół Taneczny „Tworkauer Eiche”
- Bolesław Stachow
- Henryk Krótki

Laureatem została:
Fundacja INTRO LIGHT - twórca i organizator imprezy pod nazwą INTRO Festival na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jest to międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej i światła; najdynamiczniej rozwijający się projekt w województwie śląskim; projekt polegający na unikalnej i odważnej koncepcji łączenia historii z muzyką, technologią i sztuką światła dwudziestego pierwszego wieku. Dzięki bardzo wysokiemu poziomowi artystycznemu, towarzystwu zacnych patronów i coraz szerszej rzeszy odbiorców wydarzenie to wyrasta na jedną z wiodących marek promujących Raciborszczyznę. Tworzenie tego projektu poza aspektem artystycznym ma także wielką wartość społeczną polegającą na aktywizacji i współpracy wielu wolontariuszy i przedsiębiorstw. W 4. edycji, w konkursie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Intro Festival otrzymał jedną z najwyższych not i dotacji. Impreza przyciąga społeczność z całej Polski. Fundacja Intro Light realizuje wewnętrzny projekt Intro 2020. Laureat poza niezliczoną ilością bardzo pozytywnych recenzji jest także finalistą Academy Virgin Mobile – konkursu pod patronatem Narodowego Centrum Kultury - na najbardziej innowacyjny projekt kultury, zdobywcą wielu wyróżnień, a także Nagrody Prezydenta Raciborza w dziedzinie kultury w 2015 roku.

2. Społeczna:

- Oddział Powiatowy WOPR w Raciborzu
- Stowarzyszenie PERSONA
- Katarzyna Wiśniewska

Laureatem zostało:
Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego - powstało w Raciborzu 8 lat temu w odpowiedzi na lokalne potrzeby społeczne dotyczące między innymi konsekwencji powodzi i ustrojowej transformacji. Pięć lat później stało się  organizacją pożytku publicznego. Jego działanie dotyczy takich dziedzin życia jak zdrowie, pomoc społeczna i edukacja. Choć głównym terenem działania  jest Ziemia Raciborska to zasięgiem obejmuje cały kraj. Założycielami i członkami są  między innymi: lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy społecznej oraz rodzice dzieci dotkniętych chorobami psychicznymi. Stowarzyszenie PERSONA działa na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest do osób w różnym wieku w tym również do dzieci i seniorów. Rocznie realizowanych jest około dziesięciu projektów  na rzecz mieszkańców powiatu raciborskiego. Wszelka pomoc udzielana jest nieodpłatnie. PERSONA jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

3. Promocja:

- MIESZKO S.A.
- Dariusz Niestrój

Laureatem zostało:
MIESZKO S.A. - to polska firma w branży cukierniczej występująca pod tą marką od 1993 roku po połączeniu Zakładów Cukierniczych "Ślązak" i "Raciborzanka". Ale naprawdę swymi korzeniami sięga lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku kiedy to Franz Sobtzik – znany ciastkarz i piekarz otworzył w Raciborzu pierwszą cukiernię. Aktualnie MIESZKO S.A. to dwa zakłady produkcyjne w Raciborzu. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, w szczególności pralin czekoladowych. Oferuje innowacyjne produkty oparte na szlachetnych składnikach naturalnego pochodzenia. Słodycze pod szyldem MIESZKO  - poza Polską – znane są na ponad sześćdziesięciu rynkach zagranicznych. Firma uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych branżowych imprezach targowych, handlowych i kongresach nie kryje swoich korzeni i związków promując – między innymi w ten sposób - ziemię raciborską. MIESZKO S.A. jest uczestnikiem Światowych Dni Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

4. Całokształt działalności:

- Beata Stępień
- Biskup Jan Kopiec

Laureatem został:
Biskup Jan Kopiec – profesor, doktor nauk teologicznych zakresie historii Kościoła, jest duchownym od 1972 roku kiedy to został wyświęcony jako kapłan diecezji opolskiej. Po 20 latach kapłańskiej posługi przyjął w bazylice watykańskiej, z rąk Jana Pawła II sakrę biskupią. Został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Od 6 lat jest ordynariuszem diecezji gliwickiej. Oprócz studiów w seminarium duchownym ksiądz Jan Kopiec ukończył studia; historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i archiwistyczne w Rzymie. W 1998 roku uzyskał habilitację na Wydziale Teologicznym KUL, a 5 lat później tytuł belwederskiego profesora nauk teologicznych. Zainteresowania naukowe Biskupa Jana Kopca koncentrują się wokół tematyki związanej z odnową trydencką w diecezji wrocławskiej, dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim, obecnej diecezji opolskiej oraz dziejów nuncjatury apostolskiej w XVIII-wiecznej Polsce. Ksiądz Biskup Jan Kopiec od lat jest zaangażowany w sprawy powiatu raciborskiego, na każdą prośbę zawsze służy radą, pomocą i konsultacją. Chętnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach społecznych, samorządowych oraz przedsięwzięciach charytatywnych organizowanych na ziemi raciborskiej. Pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym świątobliwej raciborskiej dominikanki Ofki – Eufemi.

Nagrodę specjalną otrzymał:

Bolesław Stachow - pochodzący z Podola artysta, fotografik, od sześćdziesięciu prawie lat związany jest z ziemią raciborską. Laureat, to absolwent studiów socjo-psychologicznych opolskiej WSP i warszawskiego Studia Fotografii i Filmu. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem oryginalnej teorii fotografii jako języka obrazowego. Jego prace niejednokrotnie inicjowały ogólnopolskie sympozja fotograficzne pod nazwą „Problem języka fotografii”, a także „Obraz i słowo”. O swojej twórczości mówi, że kopiuje rzeczywistość, ale ponieważ coś mu zawsze w duszy gra, więc ten swój wewnętrzny świat chce pokazywać obrazami. Fotografię traktuje jako tworzywo z którego - w dalszym procesie twórczym - mogą powstawać ciekawe obrazy. W swoim zawodowym środowisku - jeśli chodzi o fotograficzne kolaże - znany jest jako twórca tzw. „raciborskiej szkoły montażu”. Sylwetka artysty eksponowana jest w wielu branżowych wydawnictwach; między innymi w „Międzynarodowej encyklopedii fotografów”, w "Antologii fotografii polskiej” i w almanachu „Mistrzowie polskiego pejzażu”. Bolesław Stachow jest autorem wielu autorskich albumów fotograficznych, ekspozycji i wystaw a także książek.

początek strony