Mieszko AD 2010

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2010 odbyła się 30 stycznia 2011 r. w Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach.

Nominowani i laureaci w kategoriach:

1. Twórczość literacka:

- Grażyna Drobek - Bukowska
- Leszek Szczasny
- Mieczysława Trojan – Krzynowa

Laureatką została:
Grażyna Drobek - Bukowska – pochodzi z Krzystkowic woj. lubuskie. Od 1993 r. mieszka w Raciborzu. Jest na wcześniejszej emeryturze. W roku 1997 zadebiutowała w wieczorku poetycko -plastycznym Grupy "Horyzont" Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Raciborzu. Od 1999 r. jest członkiem Stowarzyszenia Literackiego" Akant" w Łodzi oraz Przewodniczącą Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „ Horyzont” a od 2005 r członkiem SAP w Warszawie Oddz. Racibórz oraz od 2011 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddz. Dolnośląski

2. Animacja kulturalna:

- Barbara Gromotka
- Urszula Lamla
- Jerzy Wiśniewski

Laureatką została:
Barbara Gromotka – animator kultury w Miejskim Ośrodku kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Prowadzi małe formy teatralne, scenki rodzajowe oraz gawędy w gwarze śląskiej. Wydała tomik poezji „… a łkające serce Twego serca szuka …” oraz Sznita z bajlagom”. Za swoja pracę z dziećmi i młodzieżą ma na swoim koncie wiele sukcesów i wyróżnień.

3. Twórczość plastyczna:

- Michał Justycki
- Mariola Kandziora
- Paweł Steuer

Laureatem został:
Michał Justycki – instruktor malarstwa w Raciborskim Centrum Kultury, absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Niesłyszący artysta – malarz. Pomysłodawca i organizator malarskich wystaw osób niesłyszących, indywidualnych wystaw artystów oraz Ogólnopolskiego Pleneru malarskiego „Tworzę wiec Jestem”. Od lat uczestniczy w plenerach i wystawach na terenie całego krajui poza jego granicami.

4. Twórczość estradowa – taniec:

- Ilona Świerczek

Laureatką została:
- Ilona Świerczek – choreograf Zespołu Tanecznego „Uśmiech” działającego w Centrum kultury w Tworkowie przy Gminnym Związku Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach. Zespół zrzesza dzieci i młodzież głównie z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. Jest podzielony na 4 grupy wiekowe. W repertuarze zespołu dominują układy i prezentacje mażoretkowe.

5. Twórczość estradowa – muzyka:

- Katarzyna Gierszewska
- Reinhard Kurzydem
- Marek Wojtowicz

Laureatką została:
Katarzyna Gierszewska - wokalistka m.in takich zespołów jak TrzyDwa%uht i The Band Of Endless Noise. Jest współautorem paru płyt.

6.    Szczególne osiągnięcie w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku:

- Józef Pluta
- ks. Jan Rosiek
- Dawid Wacławczyk

Laureatem został:
ks. Jan Rosiek - Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach. W randze dyrektora został skierowany do Rud przez księdza Biskupa Jana Wieczorka z misją odbudowy rudzkiego Kompleksu Klasztorno-Pałacowego. Ks. Rosiek jest inicjatorem i realizatorem wielu innych mniejszych projektów mających na celu zagospodarowanie otoczenia Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach.

Honorową nagrodę za całokształt dorobku kulturalnego otrzymał:

Marian Chmielecki - artysta plastyk. Członek Towarzystwa miłośników Ziemi Raciborskiej z siedzibą w Raciborzu. Organizator wielu wystaw malarskich.

początek strony