Mieszko AD 2012

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2012 odbyła się 27 stycznia 2013 r. w Restauracji „PERŁA” w Krzanowicach.

Nominowani i laureaci w kategoriach:

1. Twórczość literacka:

- Justyna Bindacz
- Leszek Szczasny
- Mieczysława Trojan – Krzynowa

Laureatką została:
Justyna Bindacz - autorka publikacji dokumentujących dzieje Krzyżanowic, pasjonatka historii regionalnej. Jej zamiłowania, a także znajomość języka niemieckiego wraz z jego gotycką odmianą zaowocowały wydaniem czterech książek: dwóch części dwujęzycznej monografii Krzyżanowic – pt. "Kronika XX wieku" oraz "Krzyżanowice – wioska, Lichnowscy, życie codzienne i zwyczaje", niemieckojęzycznej publikacji "Mein Geliebtes Kreuzenort Gedichte" oraz przekładem Historii parafii Krzyżanowice napisanej przez ks. dra Augustyna Weltzla. Laureatka chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracuje z lokalną grupą DFK, organizuje spotkania autorskie i działania o charakterze historycznym. Jej drugą największą pasją są podróże. Z każdej wyprawy pisze wspomnienia i ilustruje je mapami zwiedzanych miejsc.

2. Animacja kulturalna:

- Julita Ćwikła
- Piotr Klima
- Jerzy Wiśniewski

Laureatką została:
Julita Ćwikła - etnograf, autorka cyklu wystaw o tematyce prezentującej śląską kulturę ludową, propagatorka folkloru. Od początku swojej działalności zawodowej kieruje działem etnografii raciborskiego Muzeum. Główne zainteresowania zawodowe nominowanej to obrzędy, śląskie stroje ludowe, ikonografia hagiograficzna oraz śląska sztuka ludowa. Prowadzi badania terenowe dotyczące obrzędowości, organizuje konkursy popularyzujące plastykę obrzędową, prowadzi lekcje i zajęcia muzealne z zakresu edukacji regionalnej. Jest także autorką publikacji poświęconych omawianej tematyce. Od lat uczestniczy w pracach śląskiego zespołu etnografów, udziela konsultacji dotyczących kultury ludowej w powiecie raciborskim, w tym dotyczących stroju ludowego zespołom folklorystycznym m. in. stowarzyszeniu "Źródło" oraz zespołowi "Mazowsze".

3. Twórczość plastyczna:

- Magdalena Gogół - Peszke
- Mariola Kandziora
- Georg Latton

Laureatem został:
Georg Latton - artysta, rzeźbiarz, autor wielu pomników upamiętniających słynne postacie związane z gminą Krzyżanowice i powiatem raciborskim. Jego najsłynniejsze dzieła to pomniki Josepha Von Eichendorffa w Raciborzu, Łubowicach i Nysie oraz popiersia Ludwika van Beethovena. Laureat jest ponadto autorem licznych odlewów zabytków architektury ziemi raciborskiej oraz form słynnych pierników raciborskich. Georg Latton może poszczycić się także znaczącym dorobkiem na polu konserwatorskim. Udziela się społecznie, jest przewodniczącym krzyżanowickiego koła DFK, organizuje i prowadzi warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży. Gdy nie rzeźbi, obserwuje przyrodę – jest jej wielkim miłośnikiem.

4. Twórczość estradowa – taniec:

Z powodu braku nominacji starosta raciborski podjął decyzję o nie przyznawaniu Nagrody w dziedzinie Twórczości estradowej – taniec.

5. Twórczość estradowa – muzyka:

- Maria Koloch
- Brygida Tomala
- Marek Wojtowicz

Laureatką została:
Brygida Tomala - absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończyła dwa fakultety – teorii muzyki oraz organów. Obecnie kształci muzyków kościelnych, prowadzi klasę organów w Studium Muzyki Kościelnej oraz w Diecezjalnej Szkole Muzycznej w Gliwicach, a także w Szkole Muzycznej w Katowicach. Współpracuje z zespołem "Camerata Silesia". Laureatka jest organistką i chórmistrzem w swojej rodzinnej parafii św. Anny w Babicach, gdzie prowadzi również scholę. Jej praca owocuje licznymi nagrodami na ogólnopolskich konkursach i sprzyja promocji kultury muzyczno-liturgicznej. Nagrała płytę z muzyką organową, brała udział w oratorium rudzkim. Koncertuje w kraju i za granicą. Jest ponadto członkinią Zarządu Ogólnopolskiego Związku Muzyków Kościelnych. W czasie swojej wieloletniej pracy miała zaszczyt skomponować antyfony nieszporowe na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

6.    Szczególne osiągnięcie w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku:

- Elżbieta Biskup
- Bożena Kreis
- Józef Pluta

Laureatką została:
Elżbieta Biskup - z wykształcenia i powołania muzyk, pedagog, animator kultury. W listopadzie 2011 roku obchodziła 25-lecie pracy zawodowej. Prowadzi zespół wokalny "Miraż". Jako dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu wzięła na siebie ciężar odpowiedzialności merytorycznej i organizacyjnej kilkudziesięciu wydarzeń artystycznych. Od koncertu kolęd własnego autorstwa, przez Młodzieżową Karnawałową Rewię Tańca, Konkurs Pantofelek, festiwale: Twórczości Artystycznej i Piosenki Europejskiej, czy proekologiczne inicjatywy takie jak: Zielone tu i teraz i Z ekologią za pan brat, po koncerty: letni oraz z okazji dnia papieskiego. Kierowała także projektami we współpracy z partnerami zagranicznymi z Walii i Czech. Życiowe motto to: "nie ŻAŁOWAĆ życia - jakim by ONE nie było...".

Honorową nagrodę za całokształt dorobku kulturalnego otrzymał:

Marian Zawisła - artysta plastyk, starszy kustosz muzealny. Absolwent wydziału grafiki i malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizator wielu wystaw i ekspozycji, autor katalogów i informatorów do wystaw, inicjator plenerów malarskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, a także opracowań graficznych wielu publikacji i wydawnictw. Jeden z założycieli nieformalnej grupy plastyków raciborskich. Dzięki swojej wieloletniej pracy w muzeum zapoznawał inne środowiska z twórczością artystów plastyków z Raciborza i ziemi raciborskiej. Ma za sobą ponad 40 lat pracy twórczej. Z okazji 70-lecia urodzin artysty zorganizowano wystawę jego prac.

początek strony