Mieszko AD 2011

Gala wręczenia nagród Mieszko AD 2011 odbyła się 29 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Nominowani i laureaci w kategoriach:

1. Twórczość literacka:

- Justyna Bindacz
- Kornelia Czogalik
- Mieczysława Trojan – Krzynowa

Laureatką została:
Kornelia Czogalik - polonistka i teolog, autorka Oratorium Rudzkiego: Dróżki Matki Boskiej Pokornej, przypominającego o cysterskim rodowodzie rudzkiego sanktuarium i opactwa, będącym centralnym miejscem pielgrzymek wiernych z diecezji gliwickiej. Jest także współautorką zbioru kazań oraz autorką tłumaczeń dwóch książek Wernera Küstenmachera i pieśni liturgicznych. Kornelia Czogalik przez dekadę redagowała Gazetę Parafialną w Babicach, pisze do Gościa Niedzielnego. Prowadzi również zespoły teatralno - kabaretowe, dla których przygotowuje teksty literackie, i opracowuje choreografię do przedstawień.

2. Animacja kulturalna:

- Krystyna Lamczyk
- Halina Misiak
- Jerzy Wiśniewski

Laureatką została:
Krystyna Lamczyk - wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tworkowie, animatorka wielu działań związanych z folklorem ziemi raciborskiej. Znawczyni i propagatorka tradycji, obyczajów i kuchni śląskiej. Pomysłodawczyni takich działań jak szkubanie pierza, czy kiszenie kapusty. Krystyna Lamczyk działa na polu pomocy społecznej, na rzecz lokalnej społeczności, udziela się w pracach Caritasu, parafii i sołectwa Tworków, współpracuje z instytucjami kulturalnymi na terenie gminy i powiatu. Współtworzy i uczestniczy w szeregu imprez o charakterze lokalnym: dożynkach, festynach, konkursach i kiermaszach kulinarnych. Promuje gminę Krzyżanowice i ziemię raciborską także poza ich granicami m.in. w powiecie Maerkischer.

3. Twórczość plastyczna:

- Magdalena Gogół - Peszke
- Gabriela Habrom - Rokosz
- Georg Latton

Laureatką została:
Gabriela Habrom – Rokosz - artystka - fotograf, malarka, miłośniczka przyrody, lider ekologii. Zrealizowała ponad 100 wystaw twórczości artystycznej, w tym 50 indywidualnych. Jest inicjatorką i prowadzącą kilkudziesięciu projektów artystyczno - edukacyjnych na terenie Polski, Czech, Słowacji i Niemiec w formie akcji plastycznych, warsztatów twórczych i plenerów artystycznych. Współpracuje jako wolontariusz z wieloma instytucjami kultury i sztuki oraz placówkami oświatowo dydaktycznymi, za co otrzymała nagrodę i tytuł wolontariusza roku. Jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Założycielka i opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON. Jej autorskie credo brzmi "Człowiek jest autorem śladu, który pozostawił czas".

4. Twórczość estradowa – taniec:

- Gabriela Materzok

Z powodu nominacji jednej osoby starosta raciborski podjął decyzję o nieprzyznawaniu Nagrody w dziedzinie Twórczości estradowej – taniec.

5. Twórczość estradowa – muzyka:

- Krystyna Lubos
- Marceli Reszka
- Andrzej Rosół

Laureatem został:
Marceli Reszka - założyciel i dyrygent młodzieżowego chóru Bel Canto mającego w swoim repertuarze pieśni wywodzące się z regionu raciborskiego. W czasie 17-letniej działalności chóru, odniósł z nim liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. W 2011 r. chór odznaczony został srebrną Odznaką Honorową Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz dyplomem specjalnym z okazji 100-lecia Zjednoczonego Ruchu Śpiewaczego na Śląsku, a sam laureat za zasługi w pracy społecznej otrzymał Złotą Odznakę Honorową z Laurem. Marceli Reszka jest autorem "Zbioru kolęd, pastorałek i melodii bożonarodzeniowych" oraz kompozycji na chór mieszany, nagrodzonej i opublikowanej nakładem Śląskiej Biblioteki Muzycznej.

6.    Szczególne osiągnięcie w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku:

- Elżbieta Biskup (Zespół Wokalny "MIRAŻ")
- Aleksandra Gamrot
- Bożena Kreis
- Dawid Wacławczyk

Laureatką została:
Aleksandra Gamrot - lekarz i dyrygent w jednej osobie. Wychowała się w umuzykalnionej rodzinie, mama grała na organach, tata - Nikodem Burek - był dyrygentem chóru w parafii św. apostołów Mateusza i Macieja w  Raciborzu-Brzeziu. To po nim w 1997 r. przejęła schedę. Oparty dotąd o pieśni kościelne repertuar chóru poszerzyła o kolejne dzieła muzyki sakralnej i utwory świeckie. Prowadzony przez laureatkę chór regularnie występuje na festiwalach: kolędowych, pieśni maryjnych, Stanisława Moniuszki oraz do słów Josepha von Eichendorffa, na którym zdobył nagrodę Grand Prix. Rok 2011 przyniósł grupie także inne sukcesy m. in. I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Ludowej im. Romana Masarczyka oraz wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Chór brał także udział w spektaklu Wesele Raciborskie wystawianym z okazji 100-lecia Domu Kultury Strzecha w Raciborzu.

Honorową nagrodę za całokształt dorobku kulturalnego otrzymała:

Aleksandra Orłowska - nauczycielka tańca. Po studiach pracowała jako instruktor tańca w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Raciborzu. Prowadziła zespoły taneczne, które zdobywały najwyższe lokaty w przeglądach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Raciborza i okolic, ulepszając swój warsztat pracy. Bierze udział w Międzynarodowych warsztatach tanecznych. Po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, organizując Biesiady śląskie – Bajtel Gala. Bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Niepełnosprawnych w Łodzi. Wielokrotnie nagradzana przez kuratorów oświaty, Starostę i Prezydenta Miasta. Całe życie poświęca działalności społecznej, charytatywnej na rzecz  szkoły, parafii i środowiska.

początek strony