Dostawa rebaka ciagnionego do galezi z napedem wlasnym

   Nazwa zadania: „Dostawa rębaka ciągnionego do gałęzi z napędem własnym na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu”


Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowity koszt zadania: 106 887,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  106 887,00 zł

Opis i charakterystyka techniczna: fabrycznie nowy rębak do gałęzi, ciągniony z napędem własnym, marka i typ zakupionego urządzenia GreenMech, model Arborist 150, silnik wysokoprężny, średnica rozdrabnianych gałęzi do 16 cm, wydajność zrębakowania 4,5-5,0 t/h Maszyna posiada deklarację zgodności z CE.

Udzielony okres gwarancji: 24 miesiące.

początek strony