Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

 Projekt  "Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu"

Projekt „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu we współpracy z SŠUP w Opawie.   
Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy transgranicznej i wspólna realizacja działań przez partnerów z Polski i Czech. Zadaniem projektu jest umożliwienie młodzieży i współpracującym z nią grupom społecznym wyjścia z izolacji i zmniejszenia dystansu społecznego. Udział w zajęciach ma sprzyjać odbudowie relacji rówieśniczych, nawiązaniu nowych kontaktów, przełamaniu barier i stereotypów o sobie, wzmocnieniu kompetencji językowych, kulturowych i społecznych młodych ludzi.
W ramach projektu zaplanowano część inwestycyjną, tj. wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wiaty o konstrukcji drewnianej z przejrzystym pokryciem dachu i ścianki wystawienniczej jako miejsca pod plenerową ekspozycję prac uczniów przy budynku Zespołu. Przewidziano też tzw. działania miękkie, tj. warsztaty integracyjno-poznawcze i z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty malarskie, fotograficzne, rzeźbiarsko- ceramiczne oraz warsztaty projektowania i realizacji zabawek i gier - zarówno te zaplanowane w Polsce, jak i w szkole partnerskiej z Czech. W ramach projektu zorganizowana zostanie też konferencja podsumowująca projekt połączona z prezentacją prac powstałych w trakcie zajęć.    

W efekcie współpraca pomiędzy szkołami zostanie zacieśniona. Projekt pozwoli na wzmocnienie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych młodych ludzi, uczestnicy zyskają doświadczenie w poznaniu różnych technik/ form sztuki. Z kolei stworzenie dzięki projektowi przyjaznej, estetycznej i nowoczesnej przestrzeni będzie sprzyjać pobudzeniu kreatywności i otwartości młodzieży.  

Wartość projektu: 157 310,91 zł, tj. 34 957,98 Euro, w tym:        
- Dofinansowanie z Funduszy Europejskich (EFRR): 20 000 Euro,       
- Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 176,47 Euro.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”

Informacje o projekcie: https://zso1raciborz.pl/category/projekty/interreg/ 

 Projekt  „Wspólna historia poprzez zabawę”

Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstaną nowe atrakcje turystyczne – park zabaw dla dzieci i wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. W ramach projektu obie strony zobowiązane są uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostrawie oraz Raciborzu.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: po polskiej stronie partnerem jest Powiat Raciborski – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Černá louka s.r.o. z Ostrawy.

Okres realizacji projektu: I 2021 - VI 2022 r.
Wartość projektu: 34 535,50 EUR, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
29 355,17 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 726,77 EUR
wkład własny: 3 453,56 EUR


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Informacje o projekcie: http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/225.html

Projekt "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu"

Celem projektu było stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska. W ramach projektu powstała nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzą przede wszystkim repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznego wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi elementami.

Mikroprojekt zrealizowany został w partnerstwie. Liderem był Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská univerzita v Opavě).

Okres realizacji projektu: XI 2017 - X 2018 r.

Wartość projektu- całkowite wydatki kwalifikowalne: 45 386,04 EUR, w tym z dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 38 344,62 EUR.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu po stronie powiatu raciborskiego: 23 827,48 EUR, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 019,85 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 191,37 EUR
wkład własny: 2 616,26 EUR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Informacje o projekcie:
Informacja z 04.07.2018 r.

Informacja z dnia 04.09.2018 r.

Informacja z dnia 12.09.2018 r.

Informacja z dnia 30.10.2018 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.27MB historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf 18-07-03 14:58 7.27MB historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.12MB historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.13MB historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf pobierz
Plakát_A4.pdf Plakát_A4.pdf 17-12-07 15:23 161.04KB Plakát_A4.pdf pobierz
początek strony