Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

 Projekt  "Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności"

Głównym celem projektu jest szeroko pojęta integracja polskich i czeskich partnerów, poznanie kultury krajów leżących po obu stronach granicy oraz wymiana doświadczeń. Projekt - dzięki integracji dzieci i młodzieży - przyczyni się do przełamywania barier językowych, zmianę negatywnych stereotypów oraz niepotrzebnych uprzedzeń, także w stosunku do osób niepełnosprawnych. Projekt również ma na celu nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy podobnymi instytucjami oraz ich pracownikami zajmującymi się szeroko pojętą działalnością pozaszkolną, m.in.  organizacją warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach.
Ponadto projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej dostępności budynku, w którym zlokalizowany jest Młodzieżowy Dom Kultury dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenia 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Zagospodarowaniu terenu wokół budynku ma na celu wykorzystanie tego terenu jako dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć, spotkań na świeżym powietrzu oraz wystaw prac powstałych w ramach projektu. Pośrednio wpłynie to również na uatrakcyjnianie oferty prowadzonych zajęć przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu również w kierunku osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie będą musiały korzystać z wyższych kondygnacji budynku.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: po stronie polskiej partnerem jest Powiat Raciborski - Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace.
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 39 398,77 EUR                                   
Dofinansowanie z EFRR: 20 000, 00 EUR

Czas trwania projektu: 1.09.2021 - 30.09.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”

Informacje o projekcie: http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/225.html

 Projekt  „Wspólna historia poprzez zabawę”

Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska, dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających stronę czeską i polską Euroregionu Silesia. W ramach projektu powstaną nowe atrakcje turystyczne – park zabaw dla dzieci i wirtualna przymierzalnia oraz wspólna legenda w obu językach. W ramach projektu obie strony zobowiązane są uczestniczyć w wizytach studyjnych przewodników, raz w Ostrawie, raz w Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz do reprezentowania swoich zamków na imprezach cyklicznych w Ostrawie oraz Raciborzu.

Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie: po polskiej stronie partnerem jest Powiat Raciborski – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a po stronie czeskiej - Černá louka s.r.o. z Ostrawy.

Okres realizacji projektu: I 2021 - VI 2022 r.
Wartość projektu: 34 535,50 EUR, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
29 355,17 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 726,77 EUR
wkład własny: 3 453,56 EUR


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Informacje o projekcie: http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/225.html

Projekt "Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu"

Celem projektu było stworzenie nowej atrakcji turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska. W ramach projektu powstała nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzą przede wszystkim repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznego wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi elementami.

Mikroprojekt zrealizowany został w partnerstwie. Liderem był Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská univerzita v Opavě).

Okres realizacji projektu: XI 2017 - X 2018 r.

Wartość projektu- całkowite wydatki kwalifikowalne: 45 386,04 EUR, w tym z dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 38 344,62 EUR.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu po stronie powiatu raciborskiego: 23 827,48 EUR, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 019,85 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa RP: 1 191,37 EUR
wkład własny: 2 616,26 EUR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Informacje o projekcie:
Informacja z 04.07.2018 r.

Informacja z dnia 04.09.2018 r.

Informacja z dnia 12.09.2018 r.

Informacja z dnia 30.10.2018 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.27MB historie stolovani - plakat CZ_A3 proPL_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf 18-07-03 14:58 7.27MB historie stolovani - plakat CZ_A3_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.12MB historie stolovani - plakat PL_A3 proPL_tisk.pdf pobierz
historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf 18-07-03 14:59 7.13MB historie stolovani - plakat PL_A3_tisk.pdf pobierz
Plakát_A4.pdf Plakát_A4.pdf 17-12-07 15:23 161.04KB Plakát_A4.pdf pobierz
początek strony