początek strony

Projekty realizowane ze środków krajowych

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Projekt "Szkoła młodych przedsiębiorców"

Projekt "Szkoła młodych przedsiębiorców" zostanie realizowany od września do grudnia 2018 roku.

Głównym celem będzie nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi startupowych, pomagających założyć własną, innowacyjną firmę, potrzebnych do tworzenia i weryfikowania pomysłów biznesowych oraz ich wprowadzania na rynek. Spodziewanymi rezultatami projektu będzie nie tylko zdobyta wiedza ale również zwiększanie umiejętności autoprezentacyjnych, a absolwenci programu będą w stanie podjąć samodzielne działania na rynku pracy. W projekcie planowany jest udział 19 nauczycieli ze szkół średnich powiatu raciborskiego i wykładowców z PWSZ oraz 95 uczniów/studentów. W pierwszej kolejności nauczyciele będą uczestniczyć w cyklu 5 warsztatów, których program zostanie przygotowany przez ekspertów Startup Academy. Następnie po warsztatach każdy z nauczycieli z 5-cio osobową grupą uczniów stworzy ciekawy pomysł i model biznesowy. Na koniec grupy opracują strategię marketingową oraz stworzą prezentację multimedialną. Trenerzy Startup Academy wybiorą 10 najlepszych projektów biznesowych. Zostaną one zaprezentowane na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas finałowego dnia Pitch Day.

Wartość całkowita projektu: 34 751,00 zł
Dofinansowanie przez Narodowy Bank Polski: 14 248,00 zł
Wkład własny Powiatu Raciborskiego: 20 503,00 zł
Strona internetowa projektu: http://szkolaprzedsiebiorcow.edu.pl/

Informacja z dn. 10.09.2018 r.

 

Projekty realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”

Projekt zostanie zrealizowany w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta, polegać będzie na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, przebudowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Planuje się również wymianę i uzupełnienie studzienek ściekowych na kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i odmulenie rowów. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi, a trzy z 4 istniejących przystanków wyposażone zostaną w perony. Droga zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 5 219 942 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 561 942 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Rudnik: 2 658 000 zł.

Projekt "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu
- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej
- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy"

W ramach tej inwestycji planuje się pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 m wraz z wykonaniem prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Łąkowa/Stalowa/Kościuszki (z ulicy Kościuszki na ul. Łąkową). Po obu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Na ul. Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Jozepha von Eichendorffa do ul. Gwiaździstej będzie kontynuowana ścieżka rowerowa. Wymienione i uzupełnione zostaną studzienki ściekowe na kanalizacji deszczowej. Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi. Docelowo trzy z 4 istniejących przystanków będzie posiadało perony. Zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 4 959 503 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 006 451 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz: 2 953 052 zł.