początek strony

Projekty realizowane ze środków krajowych

Projekty realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Projekt „Przebudowa ulicy Łąkowej i Kościuszki w Raciborzu”

Zakres inwestycji obejmuje głównie przebudowę odcinka o długości 950 m, w tym:
- przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu: prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową - poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych (ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m),
- wykonanie zatok autobusowych wraz z peronem na ul. Łąkowej i ul. Tadeusza Kościuszki,
- przebudowę istniejących chodników i ścieżki rowerowej,
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Josepha von Eichendorffa do skrzyżowania z ul. Wandy,
- budowę miejsc postojowych zlokalizowanych równolegle do jezdni ul. Tadeusza Kościuszki,
- przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych,
- przebudowę istniejącego odwodnienia w zakresie wymiany studzienek ściekowych i przykanalików, zabudowa dodatkowych studni rewizyjnych,
-  zabudowę dodatkowych słupów oświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Łąkową.

Powiat raciborski będzie realizować inwestycję w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019.
Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 6,8 milionów złotych, dofinansowanie budżetu Państwa – 3 miliony złotych, a pozostałą część pokryją powiat raciborski i miasto Racibórz.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”

Projekt zostanie zrealizowany w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice. Inwestycja ta, polegać będzie na pełnej przebudowie konstrukcji jezdni na długości 1897 m, przebudowie chodników, wykonaniu dwóch odcinków ścieżki rowerowej. Planuje się również wymianę i uzupełnienie studzienek ściekowych na kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i odmulenie rowów. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi, a trzy z 4 istniejących przystanków wyposażone zostaną w perony. Droga zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 5 219 942 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 561 942 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Rudnik: 2 658 000 zł.

Projekt "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu
- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej
- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy"

W ramach tej inwestycji planuje się pełną przebudowę konstrukcji jezdni na długości 950 m wraz z wykonaniem prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Łąkowa/Stalowa/Kościuszki (z ulicy Kościuszki na ul. Łąkową). Po obu stronach jezdni przebudowane zostaną chodniki. Na ul. Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Jozepha von Eichendorffa do ul. Gwiaździstej będzie kontynuowana ścieżka rowerowa. Wymienione i uzupełnione zostaną studzienki ściekowe na kanalizacji deszczowej. Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdy z drogi. Docelowo trzy z 4 istniejących przystanków będzie posiadało perony. Zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Termin realizacji inwestycji to 2018 r.
Planowana wartość inwestycji wynosi 4 959 503 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 2 006 451 zł
- środki Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz: 2 953 052 zł.