Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                                                                                                   

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Krzyżanowice, w miejscowości Owsiszcze i Nowa Wioska.
Termin realizacji: 2022-2025.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 6 098 369,43 zł, w tym: 3 880 392 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 2 217 976,96 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Pietrowice Wielkie, w miejscowości Pawłów i Żerdziny.
Termin realizacji: 2022-2025.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 9 787 206,44 zł, w tym: 6 227 599 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 3 559 606,98 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Pietrowice Wielkie, w miejscowości Gródczanki.
Termin realizacji: 2022-2025.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 4 239 739,08 zł, w tym: 2 697 745 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 1 541 993,10 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonajlnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Krzyżanowice, w miejscowości Roszków.
Termin realizacji: 2019 - 2023.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 6 335 610,71 zł, w tym: 4 031 348 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 2 304 262,71 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, gmina Pietrowice Wielkie”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonajlnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Pietrowice Wielkie, w miejscowości Lekartów.
Termin realizacji: 2019 - 2023.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 1 595 835,43 zł, w tym: 1 015 430 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 580 405,43 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, gmina Pietrowice Wielkie”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonajlnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Pietrowice Wielkie, w miejscowości: Samborowice.
Termin realizacji: 2018 - 2023.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 4 728 384,69 zł, w tym: 3 008 671,18 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 1 719 713,51 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonajlnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Krzyżanowice, w miejscowości: Krzyżanowice.
Termin realizacji: 2017 - 2023.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 7 108 660,04 zł, w tym: 4 523 234 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 2 585 419,66 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Operacja “Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie”

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonajlnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Operacja realizowana jest w ramach typu operacji "Scalanie gruntów", poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powierzchnia gruntow objęta scaleniem: 1329,1191 ha, w tym:
- grunty rolne: 1107,7265 ha
- grunty leśne: 170,6618 ha.

Scalanie gruntów realizowane będzie na terenie powiatu raciborskiego, w gminie Pietrowice Wielkie, w miejscowościach: Amandów, Krowiarki.
Termin realizacji: 2017 - 2021.

Łączna wartość operacji, na którą przyznana została pomoc finansowa: 11.084.525,80 zł, w tym: 7.053.082,00 zł stanowi refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 4.031.443,80 zł - kwota współfinansowana ze środków budżetu państwa.
Operację realizuje Powiat Raciborski.

Koszt operacji 10 996 282,82 zł w tym 6 996 934,76 zł z EFROW oraz 3 999 348,06 zł z budżetu państwa.

 

 

początek strony