Projekty finansowane z Komisji Europejskiej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty finansowane z Komisji Europejskiej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Projekty finansowane z Programu "Młodzież w działaniu":

Projekt „Impresje wielkanocno –wiosenne w Polsce, Niemczech i Walii”

Wartość dofinansowania: 4 670,08 EUR
Okres realizacji: 01.02.2005r. – 15.05.2005r.

Projekt „Węgiel, stal, żelazo. Od uprzemysłowienia do globalizacji. Rozwój gospodarczy i przemysłowy na Śląsku, w Północnej Walii i w północnej Nadrenii Westfalii”

Wartość dofinansowania: 1 139,93 EUR
Okres realizacji projektu: 01.07.2006 - 30.11.2006 r.

Projekt "Węgiel, Słońce, Wiatr i Woda - zmiany klimatyczne zmuszają do działania"

Wartość dofinansowania: 1 042,80 EUR
Okres realizacji projektu: 01.09.2007 r. - 30.11.2007 r.

Projekt "Ochrona środowiska w ruchu"

Wartość dofinansowania: 2 466,72 EUR
Okres realizacji projektu:  02.06.2008 do 31.08.2008 r.

Projekt "Młodzieżowa eko-wrażliwość"

Wartość dofinansowania: 7 828,72 EUR
Okres realizacj projketu: 01.09.2010 - 30.10.2010 r.

Projekty współfinansowane z Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU  są trójstronnymi spotkaniami młodzieży z Polski, Niemiec i Walii. Partnerzy projektu wywodzą się z powiatów partnerskich Powiatu Raciborskiego, tj. Hrabstwa Wrexham w Walii oraz Powiatu Mearkischer w Niemczech. 

„Projekty były realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Modzież w dzialaniu”

Projekt "Live-Talk-Sign" Integracja młodzieży słyszącej i niesłyszącej zamieszkującej teren powiatu raciborskiego

Wartość dofinansowania:3 235,00 EUR
Okres realizacji: 02.04.2012 r. do 15.09.2012 r.

Celem wszystkich podejmowanych działań jest integracja środowiska młodzieży słyszącej i niesłyszącej w Raciborzu. Podczas realizacji projektu pragniemy nauczyć uczestników podstawowych znaków języka migowego, których znajomość umożliwi im porozumiewanie się.

Strona projektu.„Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Modzież w dzialaniu”

Projekty współfinansowane z Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"

Comenius Regio: projekt pt. Green Light

Okres trwania: 01.08.2009 - 31.07.2011
Wartość projektu: 37 846 Euro
Dofinnasowanie: 33 800 Euro

Celem projektu było podnoszenie świadomości wagi edukacji środowiskowej wśród młodych ludzi. Projekt  skupiał się na wymianie kadry związanej z edukacją szkolną i centrami młodzieżowymi. We wszystkie działania zaangażowane zostały dzieci i młodzież z placówek uczestniczących w projekcie.

Po stronie polskiej w projekcie uczestniczyli: Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, a walijskiej: Wrexham County Borough Council (partner zagraniczny Powiatu), Clywedog School oraz Victoria Youth Centre.

Zaangażowane w projekt osoby dzieliły się  wiedzą fachową, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami wypracowanymi w placówkach. Projekt obejmował m.in. wizyty studyjne, warsztaty, stworzenie wspólnej strony internetowej, ekologiczne festiwale, wspólną produkcję magazynu, płyty CD oraz kalendarza. W każdym z regionów partnerskich zostały utworzone komitety sterujące, w skład których weszli przedstawiciele władzy samorządowej, szkoły oraz centrum młodzieżowego.

Ogólnym celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Udział w projekcie jest finansowany ze środków UE przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”.
początek strony