Dotacja na realizacje zadania Remont kosciola w Tworkowie


  Nazwa zadania: Dotacja na realizację zadania pn.: „Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Planowany koszt zadania: 1.131.438,99 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 1.108.810,21 zł,
- wkład Powiatu Raciborskiego: 22.628,78 zł.

Zadanie dotyczy udzielenia dotacji do robót konserwatorskich i budowlanych przy obiekcie Kościoła św. Apostołów Piotra Pawła w Tworkowie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/570/2019.
Celem zadania jest zabezpieczenie zabytku przed postępującym niszczeniem. Realizacja zaplanowanych prac wpłynie na jego trwałość, poprawi estetykę i pozwoli odpowiednio wyeksponować wartości historyczne całego obiektu, jego detali i bogatego wnętrza.

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i wnętrza kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie, w tym m. in.:

  • remont elewacji: wstępne oczyszczenie i odgrzybienie ścian elewacyjnych, odbicie miejscowe uszkodzonych tynków i ich uzupełnienie, naprawa rys i spękań, wzmocnienie podłoża, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, naprawa gzymsów, gruntowanie podłoży, malowanie farbami krzemoorganicznymi;
  • renowacja ścian wnętrza: wstępne czyszczenie i mycie ścian, gruntowanie, malowanie ścian i sztukaterii, miejscowe odkucie i uzupełnienie tynków renowacyjnych w pasie nadposadzkowym;
  • naprawa i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich oraz wykonanie dodatkowych fragmentów;
  • wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej i żaluzji drewnianych;
  • zabezpieczenie istniejących witraży w prezbiterium, wykonanie nowych, szczelnych ram stalowych wraz z oszkleniem;
  • niezbędne dostosowanie instalacji elektrycznej i alarmowej do wymagań p.poż i bezpieczeństwa.

 

  Polski Lad

 

początek strony