Przebudowa drogi powiatowej 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi 916 i 416


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Całkowita wartość zadania: 14.778.751,77 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 14.039.814,18 zł,
- wkład własny: 738.937,59 zł.

Wkład własny jest współfinansowany ze środków Gminy Pietrowice Wielkie oraz firmy EKO-OKNA S.A.

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 3505S o długości 4,434 km.

Zakres zadania obejmuje przede wszystkim:
- przebudowę konstrukcji jezdni i skrzyżowań z jednoczesnym podniesieniem ich nośności z docelową nawierzchnią bitumiczną,
- przebudowę zjazdów, chodników, peronów autobusowych, poboczy, skarp,
- uzupełnienie ciągów pieszych,
- odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych,
- remont i wymianę elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem,
- przeniesienie kolidującej infrastruktury,
- doświetlenie przejść dla pieszych,
- wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- plantowanie terenu.

 

 Polski Lad

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
powiat_raciborski.jpg powiat_raciborski.jpg 23-03-23 13:50 407.49KB powiat_raciborski.jpg pobierz
początek strony