Przebudowa drogi powiatowej nr3507S od skrzyzowania z DK45 do konca obszaru zabudowanego w Tworkowie

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewidywany całkowity koszt zadania to 1 795 016,39 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 650 000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 145 016,39 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego.

 

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3507S ul. Głównej  w miejscowości Tworków na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ul. Nowa) dalej w kierunku osady Wydale do końca obszaru zabudowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Hanowiec.Długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 626,30 mb.

Zakres przebudowy obejmuje głównie:

- przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej z ujednoliceniem jej szerokości do 6,0 m,

- wykonanie chodnika szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami,

- przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,

- przebudowę istniejących poboczy oraz zjazdów do pól, na pobocza i zjazdy o nawierzchni utwardzonej destruktem,

- wymianę i zabudowę nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami po obu stronach jezdni,

- remont przepustów pod jezdnią i zjazdami oraz odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni rewizyjnych,

- remont fragmentów rowów, odmulanie, profilowanie i umocnienie ich skarp oraz dna,

- wykonanie kanału technologicznego pod kabel oświetleniowy,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi.

 

początek strony