Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic”


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowity koszt zadania: 1 691 127,00 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 929 037,45 zł,

wkład własny Powiatu Raciborskiego: 762 089,55 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 378 646,28 zł,
- wkład własny partnera - Gminy Krzanowice: 383 443,27 zł.

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic. Długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi  600 mb.

Zakres zadania obejmuje głównie przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, wykonanie chodników, odtworzenie pobocza, wymianę lub remont elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

początek strony