Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli
 
  Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowity koszt zadania: 2 342 127,76 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 287 087,86 zł,

wkład własny Powiatu Raciborskiego: 1 055 039,90 zł, w tym:
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 528 503,95 zł,
- wkład własny partnera - Gminy Kornowac: 526 535,95 zł.

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3540S ul. Głównej w miejscowości Kobyla na odcinku od cieku wodnego Żabnica dalej w kierunku Raciborza do końca działki nr 824/80. Długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 958,35mb.

Zakres zadania obejmuje głównie:
-    przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej z ujednoliceniem jej szerokości do 5.5 m,
-    przebudowę istniejących chodników wraz z odcinkowym wykonaniem nowych z zabudową ścianek oporowych typu L,
-    przebudowę istniejących poboczy na pobocza o nawierzchni z kostki betonowej i pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej destruktem,
-    przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
-    wymianę i zabudowę nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami po obu stronach jezdni,
-    remont fragmentów rowów, profilowanie skarp, odmulanie,
-    wymianę zniszczonych przepustów pod zjazdami do posesji,
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanego odcinka drogi,
-    zabudowę oświetlenia przejścia dla pieszych z zasilaniem z paneli fotowoltaicznych.

początek strony