Przebudowa przejsc dla pieszych na skrzyzowaniu DP 3548S z ul Sudecka i Szkolna w Raciborzu

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu”


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przewidywany całkowity koszt zadania: 599 998,92 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 476 000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 123 998,92 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz.

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3548S ul. Piaskowej z drogami gminnymi ul. Szkolną i ul. Sudecką w Raciborzu, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

Zakres zadania obejmuje głównie opracowanie dokumentacji projektowej a następnie roboty rozbiórkowe, przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, wysp azylów dla pieszych, nawierzchnię jezdni oraz łuków jezdni na wlotach, montaż kompletnych zestawów sygnalizatorów ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, roboty elektryczne związane z zasilaniem, sterowaniem sygnalizacją świetlną i oświetleniem przejścia, przełożenie kolidujących sieci, wymianę i montaż urządzeń oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego, wymianę i montaż oznakowania pionowego.

 

początek strony