Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno Przedszkolnym

 


  Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu”


Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przewidywany całkowity koszt zadania: 159 900,00 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 127 920,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 31 980,00 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy Kornowac.

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S ul. Pamiątki w Pogrzebieniu, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

Zakres zadania obejmuje głównie opracowanie dokumentacji projektowej a następnie roboty rozbiórkowe, przebudowę chodników, montaż kompletnych zestawów sygnalizatorów z systemami detekcji oraz ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, roboty elektryczne związane z zasilaniem, sterowaniem sygnalizacją świetlną i oświetleniem przejścia, przełożenie kolidujących sieci, wykonanie oznakowania poziomego, wymianę i montaż oznakowania pionowego.

 

początek strony