Remont domu dla matek z maloletnimi dziecmi MAJA

 


  Nazwa zadania: „Remont  domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zlokalizowanego przy  ul. Sempołowskiej nr 5 w Raciborzu”


Zadanie dofinansowane z budżetu państwa – dotacja celowa

Koszt zadania: 159 591,81 zł, w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa – 100 000,00 zł,
- pomoc finansowa Miasta Racibórz – 59 591,81 zł.

Opis zadania: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych polegających na remoncie  domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zlokalizowanego przy  ul. Sempołowskiej nr 5  w Raciborzu, celem dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy obejmuje głównie:
- Budynek A:

 • wprowadzenie okna oddymiającego klatkę schodową,
 • wymianę drzwi prowadzących na klatkę schodową na drzwi o odporności ogniowej EIS30,
 • wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej,
 • roboty malarskie.

- Budynek B:

 • wprowadzenie okna oddymiającego klatkę schodową,
 • wymiana drzwi prowadzących na klatkę schodową na drzwi o odporności ogniowej EIS30,
 • zabudowanie klatki schodowej ścianką,
 • zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu nad klatką schodową do stopnia NRO,
 • zabezpieczenie stropu nad klatką do odporności ogniowej EI30,
 • wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej,
 • roboty malarskie.

 

początek strony