Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S
 
  Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S ul. Powstanców Śląskich w Grzegorzowicach”

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowity koszt zadania: 554 000,00 zł,
- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 246 000,00 zł,
- wkład własny Powiatu Raciborskiego: 290 000,00 zł, w tym: środki Powiatu Raciborskiego: 145 000,00 zł oraz środki Gminy Rudnik: 145 000,00 zł.

Opis zadania: zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 3518S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 ul. Odrzańską, przez miejscowość Grzegorzowice do posesji nr 61 (do początku nawierzchni drogi z opłyt betonowych). Długość odcinka objętego pracami remontowymi wynosi 440,00 mb.

Zakres zadania obejmuje głównie:
-    wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
-    umocnienie i utwardzenie  destruktem asfaltowym istniejących poboczy gruntowych i zjazdów do posesji,
-    remont istniejących studni ściekowych,
-    niezbędną regulację urządzeń,
-    przełożenie/wymianę istaniejących krawężników i nawierzchni zjazdów,
-    udrożnienie istniejących przepustów,
-    odtworzenie rowów.

początek strony