Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach i przebudowa

 


  Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589"

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Całkowity koszt zadania to 7 922 182,00 zł, w tym:
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 4 242 427,20 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 3 679 754,80 zł stanowiły środki firmy Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach i Powiatu Raciborskiego.

Opis zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, a następnie wykonanie robót budowlanych rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowy na odcinku od km 1+966 do km 1+589.

Zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku o długości 396 mb obejmował głównie: zmianę układu skrzyżowania DP 3504S z DP 3425S, jezdnię (w tym wykonania trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę linii i kabli SN, nN, sieci oświetleniowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmuleniem pozostałych rowów.

Zakres przebudowy DP3504S w Kornicy na odcinku o długości 377 mb obejmował głównie: jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), zjazdy, pobocza, przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów.

 

 

początek strony