początek strony

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona główna / Starostwo Powiatowe / Działalność / Projekty finansowane ze środków zewnętrznych / Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Logo_efrr

 Projekt "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim"

Celem projektu jest stworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu.

Łączna wartość projektu: 5.074.078,83 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.013.001,30 zł.
Wkład własny Powiatu Raciborskiego na wydatki kwalifikowalne: 708.176,71 zł
 
Prace i nakłady inwestycyjne realizowane będą w 8 pomieszczeniach CKZiU nr 1 oraz 10 – w CKZiU nr 2 i obejmą m.in.:
• kompleksowy remont i przebudowę pomieszczeń - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, centralnego
ogrzewania i gazu) dostosowujące pomieszczenia do potrzeb pracowni zawodowych;
• kompleksowy remont i przebudowę węzłów sanitarnych i szatni dla uczniów;
• wykonanie nowoczesnej instalacji hydrantowej p.poż i nowej instalacji wod.-kan. oraz gazowej;
• budowę dźwigu osobowego oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami;
• zakup, montaż i instalację wyposażenia we wszystkich pracowniach.
 
Dzięki inwestycji uczniowie będą mieli możliwość zdobywania i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych w 18 nowoczesnych pracowniach:
- murarsko-tynkarskiej,
- architektury krajobrazu,
- 2 pracowniach gastronomicznych,
- 2 pracownie chemicznych,
- hotelarsko – turystycznej,
- laboratorium reklamy,
- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- pomiarów elektrycznych,
- mechatronicznej,
- odnawialnych źródeł energii,
- technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn,
- CAD/CAM (rysunku technicznego),
- obróbki skrawaniem,
- 2 pracowniach informatycznych,
- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.
 
Projekt “Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” realizowany będzie do 31.08.2018 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII “Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. “Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT”.

Aktualne informacje o realizacji projektu:
Informacja z 07.11.2017 r.
Informacja z 09.02.2018 r.